NT 152 WG

 • Systém určený na realizáciu zimných záhrad a iných priestorových konštrukcii.
 • Konštrukcia pozostáva z okenných a dverných systémov NT 60, na ktorú je kĺbovými spojmi ukotvená strecha pozostávajúca zo systému NT 152 WG (obrátený krov).
 • Strešný systém je plne kompatibilný as posúvnymi systémami sliding 1200.
 • Systém umožňuje otáčať plochu strechy v rozmedzí 7 až 45 stupňov.
Foto Foto Foto

NT 152

 • Fasádny systém pozostávajúci zo stĺpikov a priečnikov určený na realizáciu krycích stien, prístreškov, svetlíkov.
 • Šírka stĺpikov a priečnikov je 52 mm. Šírka vonkajších krycích líšt je 51 mm.
 • Technické riešenia umožňujú stavať rovné a oblúkové steny. Realizovať vonkajšie a vnútorné uhly a adaptovať priestory na zimné záhrady. Systém vyžaduje riešenie s oceľovou alebo drevenou nosnou konštrukciou.
 • Výplne o hrúbke 2-40 mm.
 • Súčiniteľ prestupu tela Uf=1,75 W/m2K.
Foto Foto Foto Foto

NT 152 SG

 • Fasádny systém na základe stĺpikov a priečok určený k stavbe konštrukčných stien zaradený do materiálovej skupiny RMG 1.0.
 • Konštrukcia stien je yaložená na plných stĺpikoch, polkách a priečkach šírky 52 mm.
 • Možnosti upevnenia skla pomocou štrukturálneho lepenia alebo mechanického upevnenia.
 • Možnosť prevedenia výklopných okien umiestnených vedľa seba, ktoré možno otvárať nezávisle na sebe.
 • Výplne o hrúbke 6,26,28 mm.
 • Uf= 1,45-1,65 W/m2K.
Foto Foto Foto

NT 152 ESG

 • Krycia bezrámová stena so systémom konštrukčného lepenia.
 • Systém je určený k vytváraniu ľahkých deliacich stien a iných priestorových konštrukcii.
 • Z vonkajšej strany tvorí jednotnú hladkú sklenenú stenu rozdelenú zvislými a vodorovnými priamkami širky 22 mm (silikónové tesnenie) alebo 28 mm(systémové uzatváracie tesnenie).
 • Výplne hrúbky 26 a 28 mm.
 • Uf=1,7-1,95 W/m2K.
Foto Foto Foto

Kontaktujte nás

mapa

Adresa prevádzky
Priemyselná 14
Prievidza 971 01
Slovenská republika

Adresa sídla

Odborárska 23
Bratislava 831 02
Slovenská republika

Rýchly kontakt

+421 46 54 55 020

+421 46 54 55 021

+421 46 54 55 022

+421 917 592 604

 
 

Kontaktný formulár